ekonomi

“TES toplumsal bir yıkıma yol açar”

Akademisyen Doç. Dr. Çağdaş Cengiz ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Dr. Efe Yakkan, olası bir devalüasyonun ve yasalaşması beklenen emeklilik sistemindeki değişimin daha da büyük tahribatlara yol açacağını söyledi. Gelir adaletsizliğinin asıl beka sorunu olduğunun altını çizen uzmanlar, devalüasyon, Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile faturanın emekçilere kesileceğini ve bunun da toplumsal bir yıkıma yol açacağını vurguladı.